© 2019, Alkım Seven, MSc. 

Hakkımda

Alkım Seven

Alkım Seven 1985 yılı İzmir doğumludur. 2003 yılında İzmir Konak Anadolu Lisesi’ni kazanmıştır ve Ege bölgesi Liseler Arası Felsefe Platformu'nu kurmuştur.Liseyi bitirdikten sonra sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi ve İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde psikoloji ve nöropsikoloji eğitimlerini tamamlamıştır.  Psiko-analitik derleme çalışması olarak “Hadım Edilme Karmaşası” projelerinde şeref düzeyinde derecelendirilmiştir. Ege Üniversitesi Psikiyatri Servisi’nde muhtelif birimlerde staj yapmış, kişilik ve zekâ testleri alanlarında birçok MMPI ve WAIS uygulamaları gerçekleştirmiştir. İngiltere’de “Travma Sonrası Stres Bozukluklarında Hipokampik Hacimsel Değişimler” üzerine olan makalesi “Knight of the Order of the White Rose of Finland” ödülüne sahip CRIC Bristol Profesörü Risto Kauppanen tarafından uluslararası bilim dergilerinde basılmaya uygun bulunmuştur. Bristol Üniversitesi Nöropsikoloji yüksek lisansı bitirme tezini “Bireylerin Örtük ve Açık Ebeveyn Tercihleri; Ailevi Tutumlar ” üzerine yetişkin bireylerdeki anne ve baba tercihlerine yönelik laboratuvar ortamında deneyler yapmış ve projesinden şeref derecesiyle geçmiştir.

Üsküdar Üniversitesi’nde Biliçli Hipnoz (Councious Hypnosis) üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir ve alan ile ilgili bir kitap editörlüğü yapmıştır. Bunu takiben Prof. Dr. Mehmet Sungur'dan "Bilişsel Davranışçı Terapi" eğitimi almıştır.

Türk Psikologlar Derneği çatısı altında LGBTİ birimini kurmuştur ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etmiş, Amerikan Psikoloji Derneği ile Türkiye tarihinde ilk resmi protokolü imzalamıştır. Bunun yanı sıra Nöropsikoloji Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yapmakta ve 

Yoksul, Hasta, Öğrenci Dostları Derneği'nde aktif görev almaktadır. Bunların nezdinde sürekli olarak toplum yararına faaliyetler düzenlemektedir.

 

Ayrıca,  Tedx konuşmacısı olmasının yanı sıra rehberlik araştırma merkezlerine ve milli eğitim müdürlükleri nezdinde ücretsiz eğitimler yapmakta ve maddi ihtiyaç dahilinde sponsor omaktadır.
Enstitü Fabrika adında üniversite öğrencilerinin entelektüel ve mesleki gelişimlerine yönelik maddi kaygı gözetmeden çalışan bir oluşum kurmuştur. Hala birçok üniversite ve 
STK’larda seminer ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. 

Çalışma Alanlarım

Aşağıdaki, üzerinde teorik ve pratikte uzmanlıkla çalıştığım alanlar yer almaktadır.

 • Duygu durum bozuklukları

  • Manik - Depresif Bozukluklar​

  • Depresif Bozukluklar

  • Diğer Duygu Durum Bozuklukları

 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları

  • Yaygın Anksiyete Bozukluğu​

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  • Panik Atak 

  • Sosyal Kaygı Bozukluğu

  • Bir sağlık durumuna bağlı gelişen kaygı bozukluğu

  • Ayrılma Kaygısı

 • Obsesif - Kompulsif Bozukluklar

  • Obsesif - Kompulsif Bozukluk (OKB)​

  • Misofonya (Takıntılı bir şekilde bazı seslere karşı hassasiyet -nadiren hareketlerden de-)

 • Dürtü Kontrol Bozuklukları​

  • Aralıklı Patlayıcı Bozukluk 

  • Öfke Kontrol Sorunu

  • Psikojenik Deri Yolma Bozukluğu

  • ​Trikotilomani (Kıl Yolma Bozukluğu)

  • Kompulsif Alışveriş Yapma Bozukluğu

  • Kompulsif Egzsersiz Yapma Bozukluğu

  • Dürtüsel ve duygusal yemek yeme

  • Kendine ve başkalarına zarar verme

 • Kişilik Bozuklukları

 • Hipokondriasis (Hastalık Hastalığı)

 • Psikotik tipte ilerleyen psikopatolojiler (psikolojik olarak gerçekten uzaklaşmanın eşlik ettiği bozukluklar)

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuk Psikiyatrisi

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

 • Dışkılama Bozuklukları (Alta işeme / dışkılama)

 • Davranış Bozuklukları

 • Saldırganlık

NOT:

 1. Gerektiği takdirde, listede yer almayan psikolojik ve davranışsal problemler konusunda danışanımı ilgili uzmanlığa yönlendirmekteyim. 

 2. Psikiyatrik müdahale gerektiği takdirde takip eden süreçte uzman veya uzmanlar ile iletişim kurmak danışanın yararına olabilmektedir. Bu konuda danışanın aktif katılımcılığı vardır. 

İş ve Akademik Deneyimler

2019 - Devam

Psikoterapist -

Alkım Seven Psikolojik Danışmanlık Ofisi

Karaköy / İstanbul

2019 

TEDx Konuşmacısı -

Ankara Üniversitesi -

Ankara

2017 - Devam 

Kurucu -

Enstitü Fabrika -

Türkiye

2016 - 2017

Kursiyer -

Kognitif Davranışçı Terapi Derneği -

İstanbul

2014 - 2018 

Kurucu Ortak -

Mental Psikiyatri - Klinik

İstanbul

2014 - 2015

Asistan Psikolog -Tıbbi Hipnoz Üsküdar Üniversitesi -

İstanbul

2013 - 2014

Yönetici Psikolog -

Doğa Kolejleri -

Danışman / Eğitmen -

Muhtelif MEB düzeyi eğitim kurumları -

İstanbul

2011 - 2012

MSc. Neuropsychology -

University of Bristol - UK - England

MSc. Nöropsikoloji -

Bristol Üniversitesi - BK - İngiltere

2010 - 2011

Psikolog Astsubay-

Erişkin Psikiyatri Polikliniği -

Denizli Asker Hastanesi

2008-2009

Psikolog -

Aile İçi Şiddetle Mücadele - 

Kadın Danışma Merkezi / İzmir

2008 Şubat - 2008

Psikolog - 

Çocuk Psikiyatri Kliniği -

Denizli

2007

Stajer Öğrenci

Erişkin Psikiyatrisi Kapalı Servis -

Ege Üniversitesi Hastanesi -

İzmir

2003 - 2008 Şubat

B.A. (Psych.), Near East University,  

Lisans, İngilizce Psikoloji, Burslu,

Yakın Doğu Üniversitesi,

2001 - 2003

Kurucu Öğrenci - 

İzmir Liselerarası Felsefe Platformu -

Konak Anadolu Lisesi

2012 - 2013

Nöropsikolog -

Çocuk Psikiyatri Kliniği -

İstanbul