© 2019, Alkım Seven, MSc. 

İnsanın kendini var edebilmesi için düşünceden eyleme geçmesi gerekmektedir. Ve bu eylemin amacının insan türü için olması, en işlevsel varoluştur.